O společnostiSpecializovaná agentura

Specializovaná agentura

10 let zkušeností s psaním medicínského textu pro laickou i odbornou veřejnost. Zázemí lékařské redakce, akceptování obecných pravidel pro psaní textů pro internetovou publikaci, vytvoření vlastních specifických redakční pravidel, reference. MeDitorial píše medicínské texty pro laiky. Absence této služby v prostředí českého internetu je zjevná.

Co konkrétně můžete očekávat? Úkol, který nám svěříte, je vlastně problémem, který nejprve analyzujeme (vyšetříme), pak jej vyřešíme (vyléčíme) a zajistíme dlouhodobý úspěch (pozitivní prognóza).

Tedy "jako u lékaře":

Anamnéza:

Chcete kvalitní a inteligentní obsah, kterému cílová skupina bezvýhradně porozumí? Má se uživatel chovat podle Vámi definovaného předpokladu? Vyžádáme si tedy přesný cíl kampaně a veškeré dostupné informace v komunikačních strategiích, statistikách, produktových monografiích a dalších informace z předchorobí.

Vyšetření:

Změříme cílové skupině tlak. Zjistíme tím hladinu, na které se pohybuje (vzdělání, přístup ke zvolenému mediu, zájem). Natočíme EKG, abychom podchytili i skupiny v krajních maximech křivky. Zároveň uděláme rentgeny konkurence a poslechneme si jejich strategie. Pustíme žilou syntéze nasbíraných dat.

Diagnostika:

Pokud bude tepová frekvence Vašich předpokládaných investic v rezonanci s naší představou odměny, může vzniknout komplexní projektová definice. Tu Vám nabídneme k diferenciální diagnostice. Po zapracování Vaší oponentury vznikne léčebný plán, který do nejmenšího detailu popisuje celou tvorbu projektu. Pokud žádáte pouze konzilium, můžeme v této fázi projektu vystoupit z běžného schématu a nadále spolupracovat z pozice supervizora nebo subdodavatele firmy, kterou určíte jako realizátora.

Léčba:

Na základě projektové definice začneme léčit v dohodnutém rozsahu od komplexních edukativních projektů pro laickou i odbornou veřejnost, přes e-detailing a MedRep education, po e-mailové newsletery, jednotlivé texty, tiskové zprávy a public relations. Text doplníme fotodokumentací z naší rozsáhlé databáze obrázků se zdravotnickou tématikou.

Prognóza:

Abyste viděli, že léčba probíhá v souladu s prvotní premisou, zajistíme statistiky a podle typu dohody i pravidelnou aktualizaci zvoleného projektu. Máme zájem, abyste se do naší ordinace zase vrátili.

Cokoliv zde nejmenované je možné. Medicína není matematika...

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více